Jeżeli wiesz dokąd chcesz dojść nie będziesz szedł tam długo.

 

Zwymiaruj swój cel i osadź go w czasie. Cel pozbawiony wymiarów jest tylko Twoim marzeniem.

 

Przekraczaj własne ograniczenia!

Ciesz się życiem! Ciesz się pracą! Ciesz się życiem! Ciesz się pracą! Ciesz się życiem! Ciesz się pracą! Ciesz się życiem!

Business Coaching

Procesy coachingowe dla managerów i pracowników mające na celu ich rozwój, zwiększenie efektywności bądź realizację innych ustalonych celów.

Sesje coachingowe jako część procesu wdrożenia konkretnej wiedzy szkoleniowej.

 

Coachingowy model zarządzania

Warsztaty dla managerów średniego i wyższego szczebla, podczas których prezentujemy narzędzia i techniki coachingowe, możliwości ich zastosowania w pracy zespołowej i indywidualnej managera. Podczas warsztatów stwarzamy możliwość praktycznych ćwiczeń i doświadczania procesów coachingowych.

 

Strategia i innowacja

Warsztaty prowadzone w oparciu o Strategię Błękitnego Oceanu, która pozwala definiować nowe innowacyjne obszary rozwoju firmy, usług bądź produktów.